Algemene Voorwaarden voor groepsboekingen 2019
De voorwaarden gelden voor particulieren, instellingen, bedrijven en touroperators.

De boeking
U kunt een rondleiding of arrangement aanvragen via de website van Rondleiding Leiden, middels een mail naar info@rondleidingleiden.nl of telefonisch naar +31 (0) 71 8893139
Een aanvraag wordt altijd telefonisch of per mail besproken en voor u op maat gemaakt. Als u de Bevestiging met Factuur heeft ontvangen dan is de aanvraag een definitieve boeking.
De wettelijke bedenktijd (herroepingrecht) na de boeking van een rondleiding of arrangement is niet van toepassing.
Met de ontvangst van de Bevestiging met Factuur is er dus een overeenkomst gesloten.

De overeenkomst 
Rondleiding Leiden is pas verplicht tot het leveren van de dienst nadat u de Bevestiging met Factuur heeft ontvangen en de betaling is overgemaakt op rekening van Rondleiding Leiden of contant is betaald aan de gids bij een last minute boeking. (zie ook: De betaling)

Een groep bestaat uit maximaal 25 personen per gids (inclusief kinderen). Is een gezelschap groter dan 25 personen dan zal een extra gids ingeschakeld worden, wederom met een maximum van 25 personen.
Voor een Hofjes rondleiding is niet meer dan 20 personen wenselijk en voor de Ladies Walk niet meer dan 15 personen, beide gezien de beperkte ruimte.

Deelname geschiedt op eigen risico. Rondleiding Leiden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële persoonlijke schade van deelnemer(s) opgelopen tijdens een rondleiding of arrangement of voor schade door deelnemer(s) aan derden toegebracht tijdens de rondleiding of het arrangement.
Op alle reserveringen en boekingen is Nederlands recht van toepassing.

De tarieven
De tarieven zoals opgegeven door Rondleiding Leiden op het bevestigingsformulier zijn van toepassing, aan de website kunnen geen rechten ontleent worden.
Eenmalige boekingskosten voor een rondleiding zijn € 15,-.
Reserveren van horeca of boot is € 10,- ieder. Boot op / uitstappen anders dan standaard start-eindlocatie vanaf € 25,- extra.
De groepsprijs is gebaseerd op deelname tot 20 personen. Meer dan 20 personen per groep is € 5,- p.p. extra. Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

De betaling
Betaling dient twee weken voor de uitvoering van een rondleiding of arrangement op rekening van Rondleiding Leiden te staan. Indien dat niet het geval is, is Rondleiding Leiden niet meer gebonden aan de afspraken en aan mogelijk reeds afgegeven bevestigingen. Mits anders schriftelijk is afgesproken.
Boekingen binnen twee weken voor uitvoering dienen direct per bank betaald te worden.
Heeft de boeking binnen 1 week voor uitvoering plaatsgevonden dan is de betaling contant aan de gids.

Niet (tijdig) komen opdagen van een groep
Bij niet op komen dagen van de groep op de afgesproken datum en tijd van de rondleiding of het arrangement wordt er geen restitutie verleend.
Bij een vertraging van de groep vervalt na drie kwartier de verplichting van Rondleiding Leiden een stadswandeling uit te voeren. In overleg met de betrokken gids, kan er eventueel een aangepaste wandeling binnen de resterende gereserveerde tijd worden uitgevoerd.

Annulering en wijzigingen
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren via  info@rondleidingleiden.nl
onder vermelding van naam groep, contactpersoon en datum.

Standaard is:
– Bij annulering langer dan 14 dagen voor de gereserveerde datum:
zijn geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering 14 tot 7 dagen voor de gereserveerde datum:
verschuldigd is 25 % van de totaalsom van de reservering.
– Bij annulering 7 tot 2 dagen voor de gereserveerde datum:
verschuldigd is 50 % van de totaalsom van de reservering.
– Bij annulering 2 dagen of minder voor de gereserveerde datum:
verschuldigd is 100 % van de totaalsom van de reservering.

Bij wijzigen van datum en/of tijd worden opnieuw boekingskosten in rekening gebracht en indien van toepassing reserveringskosten voor horeca en/of boot.
Indien de gewenste wijzigingen niet mogelijk zijn, gelden de annuleringsregels.
Bij laatste moment boekingen gaat wijzigen of annuleren in onderling overleg.

Ten aanzien van  Rondleiding Leiden geldt het volgende:
Rondleiding Leiden verplicht zich tot het uitvoeren van de bevestigde en betaalde rondleidingen.
Rondleiding Leiden mag zonder overleg wijzigingen aanbrengen op de ingeplande gidsen zoals vermeld in de bevestiging.
Indien daar gegronde redenen voor bestaan kan Rondleiding Leiden, in overleg, wijzigingen aanbrengen in het afgesproken programma. Daarbij zal er altijd naar gestreefd worden een gelijkwaardig product te bieden .
Rondleiding Leiden zal alles in het werk stellen om de rondleiding of het arrangement volgens boeking en naar de wens van de klant uit te voeren. In geval van overmacht van welke aard dan ook, waardoor Rondleiding Leiden de wandeling moet annuleren, zal de afhandeling plaatsvinden in overleg met de klant.

Gegevens van Rondleiding Leiden:
KvK-nummer 62788914

BTW-nummer  NL001352216B40

ABN-nummer  NL85 ABNA 0842 6340 53   BIC: ABNA NL 2A

Website  www.RondleidingLeiden.nl

Facebook  Rondleiding Leiden

Emailadres  info@rondleidingleiden.nl

Telefoon +31 (0)71 889 3139