Schoolklas bij de stadskaart van Leiden voor de 3oktober rondleiding

RONDLEIDING MET SCHOOLTHEMA

Wat er op school behandeld wordt kan visueel gemaakt worden met een rondleiding door Leiden!
Middeleeuwen – 80 jarige oorlog – 17de eeuw  – Tweede Wereldoorlog of een mix van onderwerpen.

Hedendaagse thema´s kunnen aan monumenten gekoppeld worden zoals: Bestuur en Politiek met het Stadhuis uit 1250, Belasting met de Burcht uit 1100  Jeugdzorg met het 15de -eeuwse Weeshuis, Ziekenzorg met het 17de -eeuwse Ziekenhuis, Bejaardenzorg met onze 35 Hofjes, Veiligheid en Straf met onze middeleeuwse gevangenissen mèt galg- en executieveld, Wonen en Bouwen met de Stadstimmerwerf uit 1612. Godsdienst met onze 900 jaar oude grootse Pieterskerk en Onderwijs met de Latijnse School uit 1323 en het huidige schoolgebouw uit 1599.
Graag horen we hoe we de les kunnen ondersteunen.

De Bakkersrondleiding voor medewerkers van bakkerijen en voor studenten van Bakkerij opleidingen. Een leerzame rondleiding van 1.5 uur door onder andere de Beschuitsteeg, langs het Graanpakhuis, over de Botermarkt en op de Korenbeursbrug.  Je hoort de geschiedenis van het bakkersvak en er worden verschillende bakkerijen bezocht met ieder een eigen aanpak en specialiteit.
Van Leiden kun je leren!

Leiden is ook een fantastische studentenstad!
De rondleiding Leiden Studentenstad geeft eindexamenklassers een goede kennismaking met hun mogelijk toekomstige studentenstad.
Ontdek wat Leiden jou te bieden heeft!

Tijdsduur en groepsprijs inclusief korting:
1.5 uur = € 110,- Een compacte rondleiding door de stad.
2 uur = € 135,-  Meer zien en verdiepen en wat relaxter met indien gewenst een korte stop voor zelf meegenomen eten, drinken.
Aantal personen: Voor leerlingen werkt het het beste tot 15 personen want dan is er een betere concentratie, betere verstaanbaarheid, beter lopen en oversteken en meer sta ruimte. Grote klassen dus graag in tweeën delen met een extra stadsgids erbij.

NAAR RESERVEREN

LEIDSE RAMPENTOCHT

Een rondleiding met spannende en dramatische verhalen. Ziekte, dood, misdaad en armoede zijn onder andere de onderwerpen. En hoe men daar in de stad mee omging. Ook aan grote rampen zoals stadsbranden, natuurrampen en een reusachtige kruitschip ontploffing ontkwam Leiden niet en dat heeft interessante sporen nagelaten.

De geschiedenis van Leiden en het leven van vroeger op een spannende manier gebracht.
Leuk voor schoolklassen van alle leeftijden.

Tijdsduur en groepsprijs inclusief korting:
1.5 uur = € 110,- Een compacte rondleiding door de stad.
2 uur = € 135,-  Meer zien en verdiepen en wat relaxter, met eventueel een korte stop voor zelf meegenomen eten, drinken.

Combinatie tip bezoek een van de 4 rijksmusea: Boerhaave over wetenschap, Oudheden over de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en de Nederlandse vroege middeleeuwen, Volkenkunde over de meest bijzondere volkeren en Naturalis over leven en dood van plant, dier en mens.
Of bezoek Stedelijk Museum De Lakenhal!

Marne College Bolsward: Onlangs bezochten wij Leiden met Havo 3 leerlingen. Vorig jaar hadden we goede ervaringen met ‘Rondleiding Leiden’ waardoor we dit jaar weer gekozen hebben om rondleidingen bij hen te boeken.
Helaas plensde en onweerde het. Kortom: geen weer voor middelbare scholieren om buiten aandachtig te luisteren. Rondleiding Leiden improviseerde snel en regelde dat de ene groep Rijksmuseum voor Oudheden bezocht terwijl de andere groep een zeer interessante rondleiding kreeg van de stadsgids zelf in Museum de Lakenhal waarbij Kunstgeschiedenis, de Tachtigjarige Oorlog en de Leidse lakenindustrie aan bod kwamen. Zo hebben we toch een erg geslaagde middag gehad.
We kunnen scholen zeker aanraden om te boeken bij Rondleiding Leiden!”
NAAR RESERVEREN

INFO VOOR SCHOLEN

De stadsgids neemt de klas met de docent of begeleider veilig mee door de historische binnenstad. Het niveau van de rondleiding wordt op de klas afgestemd.

Grote klassen, indien het budget het toestaat, graag opdelen in kleinere eenheden voor extra stadsgidsen. Voor leerlingen werkt het het beste tot 15 personen voor betere concentratie, betere verstaanbaarheid, veiliger en vlotter lopen en oversteken en meer staruimte bij het te bespreken monument.

Schoolklassen kunnen bij hun touringbus worden opgehaald en teruggebracht of we starten en eindigen in de buurt van het station. Komen jullie met de fiets dan worden fietsen goed geparkeerd.
Van te voren krijgt u alle instructies.
Rondleiding Leiden werkt al jaren samen met scholen!

Reacties:
Coördinator MBO Rijnland: “Ik heb goede verhalen gehoord van de docenten. Ze vonden het een heel fijn en uitgebreid programma. Ben echt heel blij met jullie!”

Docent Markenhage Breda: “Het was een heel interessante wandeling door Leiden en ook van de collega’s bij de andere groepen heb ik positieve berichten ontvangen. Het was zeer de moeite waard!”
NAAR RESERVEREN