Algemene Voorwaarden voor groepsboekingen 2022
De voorwaarden gelden voor particulieren, instellingen, bedrijven en touroperators.

De boeking
U kunt een rondleiding of arrangement aanvragen via de website van Rondleiding Leiden, middels een mail via het Contact formulier of telefonisch naar +31 (0) 71 889 3139
Een aanvraag wordt altijd telefonisch of per mail besproken en voor u op maat gemaakt. Als u de Bevestiging met Factuur heeft ontvangen dan is de aanvraag een definitieve boeking.
De wettelijke bedenktijd (herroeping recht) na de boeking van een rondleiding of arrangement is niet van toepassing.
Met de ontvangst van de Bevestiging met Factuur is er dus een overeenkomst gesloten.

De overeenkomst 
Rondleiding Leiden is pas verplicht tot het leveren van de dienst nadat u de Bevestiging met Factuur heeft ontvangen en de betaling is overgemaakt op rekening van Rondleiding Leiden. Of betaling schriftelijk vastgelegd volgens afspraak per tikkie ter plaatse of contant is betaald aan de gids bijvoorbeeld bij een last minute boeking. (zie ook: De betaling)

Een groep bestaat in principe uit maximaal 20 personen per gids (inclusief kinderen). Is een gezelschap groter dan 20 personen dan zal een extra gids aangevraagd worden, wederom met een maximum van 20 personen.
Voor een Hofjes rondleiding en voor de Ladies Walk is niet meer dan 15 personen het beste, beide gezien de beperkte ruimte.

Deelname geschiedt op eigen risico. Rondleiding Leiden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële persoonlijke schade van deelnemer(s) opgelopen tijdens een rondleiding of een rondleiding met een combinatie.  Rondleiding Leiden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door deelnemer(s) aan derden toegebracht tijdens de rondleiding of het arrangement.
Op alle reserveringen en boekingen is het Nederlands recht van toepassing.

De tarieven
De tarieven zoals opgegeven door Rondleiding Leiden op het bevestigingsformulier zijn van toepassing, aan de website kunnen geen rechten ontleent worden.
Eenmalige boekingskosten voor een rondleiding zijn € 15,-.
Reserveren tafel in horeca is € 5,- à € 10,- Reserveren grachten rondvaart, escaperoom, bierproeverij, fotoshoot kostenloos.
Boot op / uitstappen anders dan standaard start-eindlocatie vanaf € 25,- extra voor de schipper.
De groepsprijs is gebaseerd op deelname tot 20 personen. Meer dan 20 personen per groep is € 5,- p.p. extra tot 24 personen maximaal.

De betaling
Betaling dient 1 dag voor de uitvoering van een rondleiding of arrangement op rekening van Rondleiding Leiden te staan.

Niet (tijdig) komen opdagen van een groep
Bij niet op komen dagen van de groep op de afgesproken datum en tijd van de rondleiding of het arrangement wordt er geen restitutie verleend.
Bij een vertraging van de groep vervalt na drie kwartier de verplichting van Rondleiding Leiden een stadswandeling uit te voeren. In overleg met de betrokken gids, kan er eventueel een aangepaste wandeling binnen de resterende gereserveerde tijd worden uitgevoerd.

Annulering, datum verzetten en andere wijzigingen
Annuleren, datum verzetten en andere wijzigingen dienen per mail te gebeuren via  info@rondleidingleiden.nl
onder vermelding van naam groep, contactpersoon en datum.

Standaard is:
– Bij annulering eerder dan 10 dagen voor de gereserveerde datum:
zijn geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering 10 tot 5 dagen voor de gereserveerde datum:
verschuldigd is 25 % van de totaalsom van de reservering.
– Bij annulering 5 tot 2 dagen voor de gereserveerde datum:
verschuldigd is 50 % van de totaalsom van de reservering.
– Bij annulering 2 dagen of minder voor de gereserveerde datum:
verschuldigd is 100 % van de totaalsom van de reservering.

Bij wijzigen van datum en/of tijd worden boekingskosten en een eventuele tafelreserveringskosten niet opnieuw in rekening gebracht.
Bij wijzigen of annuleren van horeca, boot, bierproeverij, escaperoom, fotoshoot en museumtickets zijn de annuleringsvoorwaarden van het desbetreffend bedrijf van toepassing. Komen hier kosten uit voort, dan bemiddelt Rondleiding Leiden voor u om tot de beste oplossing komen.
Indien de gewenste wijzigingen niet mogelijk zijn, dan gelden de annuleringsregels.
Bij laatste moment boekingen gaat wijzigen of annuleren in onderling overleg.

Ten aanzien van  Rondleiding Leiden geldt het volgende:
Rondleiding Leiden verplicht zich tot het uitvoeren van de bevestigde en betaalde rondleidingen.
Rondleiding Leiden mag zonder overleg wijzigingen aanbrengen op de ingeplande gidsen zoals vermeld in de bevestiging.
Indien daar gegronde redenen voor bestaan kan Rondleiding Leiden, in overleg, wijzigingen aanbrengen in het afgesproken programma. Daarbij zal er altijd naar gestreefd worden een gelijkwaardig product te bieden .
Rondleiding Leiden zal alles in het werk stellen om de rondleiding of het arrangement volgens boeking en naar de wens van de klant uit te voeren. In geval van overmacht van welke aard dan ook, waardoor Rondleiding Leiden de wandeling moet annuleren, zal de afhandeling plaatsvinden in overleg met de klant.

Gegevens van Rondleiding Leiden:
KvK-nummer 62788914

BTW-nummer  NL001352216B40

ABN-nummer  NL85 ABNA 0842 6340 53   BIC: ABNA NL 2A

Website  www.RondleidingLeiden.nl

E-mail via het Contact formulier ter bescherming tegen spam

Facebook  Rondleiding Leiden

Telefoon +31 (0)71 889 3139